Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 91
 • 92
 • http://wowslider.com/
 • 94
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 
Učiteľský zbor
V školskom roku 2017/2018

Učitelia
 

Vyučovacie predmety
 
RNDr. Adriana Bariová
 
riaditeľka školy
biológia
Mgr. Renáta Halčišáková
 
zástupkyňa riad. školy, tr. učiteľka 2.B
Mgr. Jozefína Rohaľová
tr. učiteľka 1.A,
informatická výchova
Mgr. Martina Barcziová
tr. učiteľka 1.B
Mgr. Katarína Mihová (sr.Abiela)
tr. učiteľka 2.A
Mgr. Andrea Nagyová
tr. učiteľka 3.A,
PaedDr. Lenka Korfantová
tr. učiteľka 3.B,
Mgr. Martina Lojová
tr. učiteľka 4.A
Mgr. Ivana Hribľanová
 
tr. učiteľka 5.A
anglický jazyk
RNDr. Anna Kovaľová
 
tr. učiteľka 5.B
matematika, katolícke náboženstvo
Mgr. Ľudmila Šoltisová
tr. učiteľka 6.A
anglický jazyk, hudobná výchova
Mgr. Zdenka Krajňáková
 
tr. učiteľka 7.A
geografia, biológia, nemecký jazyk
Mgr. Martina Molnárová
tr. učiteľka 8.A
slovenský jazyk, hudobná výchova
RNDr. Marta Vicenová
 
 
 
tr. učiteľka 9.A.,
výchovná poradkyňa pre ZŠ
,
matematika,fyzika
RNDr. Mária Vavrová
chémia, biológia,
informatická výchova, informatika
Mgr. Zuzana Hugáňová
slovenský jazyk, dejepis
RNDr. Beáta Guteková
matematika, výtvarná výchova
Mgr. Lucia Hromadová
technika, výtvarná výchova
Mgr. Marcela Martončíková
občianska náuka
Mgr. Dominika Kmecová
anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku
Ing. Lucia Palková
Mgr. Ľudmila Takáčová
hudobná výchova, katolícke náboženstvo
Mgr. Matej Gardoš
telesná výchova
Mária Počátková
vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Michaela Csizmárová
vychovávateľka v ŠKD
Mgr.Alena Gajdošíková
(sr. Lucia)
vychovávateľka v ŠKD
Ing. Ingrid Ondášová
vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Ján Kocurko
 
školský kaplán,
katolícke náboženstvo

 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.
počas školského rokaAdorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka
Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!
Sme zapojení do projektov:
 
 
 


(C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.