Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 91
 • 92
 • http://wowslider.com/
 • 94
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 
Vedenie a organizácia školy
v šk. roku 2017/2018
Vedenie školy
riaditeľ
RNDr. Adriana Bariová
tel.č.: 055/787 34 20,
email: riaditel.sskm@gmail.com
zástupca riaditeľa
Mgr. Renáta Halčišáková
tel.č.: 055/787 34 25,
email: zastupca.zskm@gmail.com
Širšie vedenie školy
výchovný poradca
RNDr. Marta Vicenová
tel.č.: 055/787 34 24,
email: skola@sscorke.edu.sk
Vedúca MZ roč. 1.-4.
Mgr. Katarína Mihová
tel.č.: 055/787 34 23,
email: skola@sscorke.edu.sk
Vedúci PK roč. 5.-9. pre predmety
spoločenskovedné
Mgr. Martina Molnárová
tel.č.: 055/787 34 23,
email: skola@sscorke.edu.sk
prírodovedné
RNDr. Anna Kovaľová
tel.č.: 055/787 34 23,
email: skola@sscorke.edu.sk
výchovné
Mgr. Ľudmila Takáčová
tel.č.: 055/787 34 23,
email: skola@sscorke.edu.sk
Hospodársky úsek
ekonómka školy
Ing. Martina Ščerbáková
tel.č.: 055/787 34 21,
email: skola@sscorke.edu.sk
sekretárka školy
Magdaléna Hojnošová
tel.č.: 055/787 34 21,
email: skola@sscorke.edu.sk
mzdová účtovníčka
Helena Lukáčová
tel.č.: 055/787 34 27,
email: skola@sscorke.edu.sk

 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.
počas školského rokaAdorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka
Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!
Sme zapojení do projektov:
 
 
 


(C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.