Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Základná škola
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 91
 • 92
 • http://wowslider.com/
 • 94
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 

O nás
Deklarácia o kresťanskej výchove - GRAVISSIMUM EDUCATIONIS Druhého Vatikánskeho koncilu definuje katolícku školu nie ako inštitúciu, ale ako spoločenstvo. V tomto duchu sa aj my snažíme uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a formovať deti v atmosfére rodinného spoločenstva učiteľov, rodičov a žiakov, ako jedna z buniek farského spoločenstva farnosti Božieho Milosrdenstva KVP v Košiciach.
Náš školský vzdelávací program ponúka
 • Vyučovanie všetkých povinných predmetov v rovnakom rozsahu ako určuje štátny vzelávaci program na štátnych školách.
 • Vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva v rozsahu 2 hodiny týždenne.
 • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a k tomu vyučovanie nemeckého jazyka od 7. ročníka.
 • Vyučovanie voliteľných predmetov zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia.
Naša výchovná práca zabezpečuje
 • Výchovnú starostlivosť v Školskom klube detí v čase od 6:30 hodiny ráno.
 • Aktívne využívanie voľného času detí v záujmových útvaroch a krúžkoch Školského strediska záujmovej činnosti.
FORMUJEME DETI V DUCHU KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA K PRAVÝM MORÁLNYM HODNOTÁM


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.
počas školského rokaAdorácia v kaplnke vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.
počas školského roka
Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!
Sme zapojení do projektov:
 
 
 


(C) Copyright Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.